Sunday, February 15, 2009

Theater Yang Terhangat diPasaran.....PGLM

Rakyat Melaka sedang berada dipelabuhan.Aktiviti perdagangan sedang giat dengan pesatnya.Berbagai bangsa datang berdagang dinegeri Melaka ,termasiklah dari Arab, Parsi, India ,China dan sebagainya.
Melaka amat terkenal dengan pemerintahan Sultan Mahmud yang mempunyai pahlawan-pahlawan yang handal dan bijaksana.

No comments:

Akma Costume

Followers